ازدواج موقت که عموم مردم آن را صیغه می‌نامند، نوعی ازدواج بر اساس قرارداد مدت‌دار است که با جاری شدن صیغه عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود.

1401\07\15 20:32:22


آیا می‌توان ازدواج موقت را در شناسنامه ثبت کرد؟

ازدواج موقت که عموم مردم آن را صیغه می‌نامند، نوعی ازدواج بر اساس قرارداد مدت‌دار است که با جاری شدن صیغه عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود.

در ازدواج موقت زن تنها حق مهریه را دارد و از حق نفقه و حق ارث محروم است.

اگر در ضمن عقد چنین شروطی داشته باشد و مرد نیز پذیرفته باشد، عمل به پرداخت و انجام آن بر مرد واجب خواهد بود.

ثبت ازدواج موقت امری اختیاری است و معمولا تنها در موارد خاص و وجود اجبار ثبت می‌شود. 

شرایط ثبت ازدواج موقت در شناسنامه

  • وقتی زن صیغه‌ای باردار گردد، مرد موظف و مکلف به ثبت ازدواج موقت خواهد بود.
  • زمانی‌که ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت از سوی زوجه شرط شده باشد و این شرط قابل اثبات باشد، مرد مکلف به ثبت ازدواج موقت است.
  • وقتی طرفین ازدواج بر ثبت ازدواج موقت توافق کنند.

IMG_20220925_180156_896

IMG_20220925_180210_221

IMG_20220925_180231_771

IMG_20220925_180242_545

IMG_20220925_180250_993

 

. .


بازنشر از : منبع: خبر فوری


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران