string(4) "1401"

1401\09\23 19:45:09


احکام رتبه‌بندی تمامی معلمان مشمول صادر شد. ارزیابی برای صدور احکام قطعی در حال انجام است

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه‌بندی تمام معلمان مشمول خبر داد.

صادق ستاری‌فرد با بیان اینکه احکام رتبه‌بندی ۸۰۲ هزار معلم صادر شده است، اظهار کرد: طبق وعده وزیر آموزش و پرورش، احکام تمام مشمولان رتبه‌بندی، در آذرماه صادر شد. وی ادامه داد: ماه گذشته، احکام ۸۰ درصد مشمولان صادر شده بود و این ماه، احکام ۲۰ درصد باقیمانده صادر شده است و مزایای رتبه «آموزشیار معلم» واریز می‌شود همچنین ترمیم حقوق برای افراد جامانده انجام شده است. سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: کار صدور احکام قطعی رتبه‌بندی معلمان شروع شده و ارزیابی نهایی در حال انجام است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     نظام رتبه بندی معلمان     قانون رتبه بندی معلمان     صادق ستاری فرد