بیش از ۷ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل می کنند دانشجویان خارجی دانشگاه های علوم پزشکی ابوالفض

1401\09\30 18:40:00


بیش از ۷ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی تحصیل می کنند

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تحصیل ۷ هزار و ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: این تعداد دانشجوی خارجی از ۴۹ کشور دنیا در دانشگاه های علوم پزشکی حضور دارند.

این دانشجویان علاوه بر سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در سایر رشته های علوم پزشکی تحصیل می کنند.

وی افزود: بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ۳ هزار و ۹۶۰ دانشجوی خارجی جذب می شد که از این میزان ۳ هزار و ۱۴۰ دانشجوی خارجی بیشتر جذب شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به راه اندازی شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق گفت: دانشگاه سبطین به عنوان شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا راه اندازی شده است.

در دو هفته گذشته طرف عراقی مجوز این دانشگاه را صادر کرد و اساتید ایرانی برای آموزش به آنجا می روند.


بازنشر از : مهر

دانشجویان خارجی

دانشگاه های علوم پزشکی

ابوالفضل باقری فرد

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تحصیل ۷ هزار و ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.