1402\10\11 00:03:17


تکلیف بازیکنان مشمول سربازی تعیین شد ویدئو

سازمان نظام وظیفه با ادامه فعالیت بازیکنان مشمول تا پایان فصل کنونی موافقت کرد.

زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا: بازیکنانی که با لغو طرح سربازی ورزشکاران حرفه‌ای مشمول خدمت شده‌اند، می‌توانند تا پایان فصل کنونی در تیم‌های خود بازی کنند.

 
.

.


بازنشر از : خبرفوری