1402\05\23 19:56:32


جواد تشکری سخنگوی ستاد اربعین شد

رئیس ستاد اربعین حسینی، جواد تشکری را به عنوان سخنگوی ستاد مرکزی اربعین تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید میراحمدی رئیس ستاد اربعین حسینی گفت: باید در چهارچوب مصوبات و با اطلاع و آگاهی کامل مسائل رسانه‌ای شود و برخی مصاحبه‌ها به دلیل عدم آگاهی باعث ایجاد تناقض و بی اعتمادی می‌شود.

وی افزود: جواد تشکری که چندین سال سابقه شرکت در اربعین حسینی دارد و گوینده رادیو اربعین بوده است به عنوان سخنگوی ستاد مرکزی اربعین تعیین شد. رئیس ستاد اربعین حسینی افزود: باید مواد و موضوعات مختلف به صورت برخط به قرارگاه ستاد اربعین اعلام شود.. .


بازنشر از : مهر

اربعین حسینی

ستاد مرکزی اربعین

سید مجید میراحمدی