1401\10\12 11:35:48


دستور وزیر علوم به روسای دانشگاهها. ظرف دو هفته به درخواست ها و شکایات پاسخ دهید

وزیر علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای، رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزش عالی تابعه وزارت علوم را ملزم کرد حداکثر ظرف ۱۵ روز به درخواست‌ها، شکایات و اعتراضات پاسخ دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در متن بخشنامه محمدعلی زلفی گل خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تابعه وزارت علوم آمده است: با عنایت به منشور حقوق شهروندی مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ و التزام به رعایت مفاد مندرج در آن و به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری چابک، پاسخگو و کارآمد، کلیۀ دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور با هدف صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری کشور و به منظور رعایت حقوق تعیین‌شدۀ افراد در رسیدگی به‌موقع و منصفانه به درخواست‌ها، شکایات و اعتراضات، موظف‌اند به تمامی مکاتبات واصله از سوی ادارۀ کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، پس از انجام بررسی‌های دقیق و تخصصی و با در نظر داشتن عدل و انصاف، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت پاسخگو باشند.

همچنین وزیر علوم تأکید کرده است؛ مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهدۀ رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور است.. .


بازنشر از : مهر

وزارت علوم

حقوق شهروندی

محمدعلی زلفی

دانشگاه ها