1402\05\23 19:56:32


ساماندهی حمل و نقل زوار برای هر مرز انجام شده است

وزیر کشور گفت: در حوزه حمل و نقل ساماندهی روشنی برای مرزها وجود دارد و آماده ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در پایان جلسه ستاد اربعین ضمن تشکر از همه دستگاه‌ها که در راستای ارائه خدمات به زائرین اربعین فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: همه موضوعات را باید آماده کنیم و کنترل دقیق روزانه در خصوص پیشرفت برنامه‌ها داشته باشیم.

وحیدی با اشاره به ۲۴ ساعته بودن فعالیت قرارگاه اربعین حسینی گفت: اگر مشکلی در استان‌ها باشد می‌توانند طی ۲۴ ساعت اعلام کنند. وی افزود: در حوزه حمل و نقل ساماندهی روشنی وجود دارد و آماده ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی هستند. وزیر کشور در خصوص اقدامات فراجا تصریح کرد: خوشبختانه فراجا آماده ارائه خدمات است و مشکلاتی که در یکی دو روز گذشته در حوزه کُندی سیستم گذرنامه بود، برطرف شده است.

وحیدی با بیان اینکه استانداری‌ها باید آمادگی کامل برای پذیرایی از زائرین اربعین داشته باشند، خاطرنشان کرد: استانداری‌ها فرمانده قرارگاه اربعین هستند و باید از ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات به زائرین بهره‌گیری کنند. وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل زوار کامل برای هر مرز برای هر روز مشخص شده است.. .


بازنشر از : مهر

فراجا

احمد وحیدی

اربعین 1402