1401\06\01 09:15:07


همیاران سلامت اجتماعی باید برنامه محور باشند

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد که همیاران سلامت اجتماعی باید برنامه محور باشند.

آرزو ذکایی فر با بیان اینکه یکی از قدیمی ترین ظرفیت‌های سازمان، جمعیت همیاران سلامت روانی – اجتماعی است، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان، توانمندسازی همیاران است تا بتوانند اقدامات اثربخشی را در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام دهند.

وی افزود: همیاران سلامت اجتماعی باید آسیب‌ها و مسائل اجتماعی محلات را بررسی و بر اساس آن برنامه ریزی و مداخلات مؤثر را انجام دهند. ذکایی فر با تاکید بر اینکه همیاران سلامت اجتماعی باید برنامه محور باشند، ادامه داد: همیاران باید بتوانند از ظرفیت دستگاه‌ها و سایر گروه‌های مردمی برای اجرای برنامه‌ها استفاده کنند. معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر مستند سازی فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: همیاران سلامت اجتماعی باید فعالیت‌های خود را منعکس کنند تا جامعه آگاهی لازم را نسبت به این فعالیت‌ها پیدا کند..

.


بازنشر از : مهر

بهزیستی

آسیبهای اجتماعی

سازمان بهزیستی