فقدان ارتباط، عدم همدلی، عدم حمایت از طرف همسر و عدم رشد عاطفی، عموماً زنان ایرانی را بیشتر از مردان آزار می دهد و باعث می شود بیشتر از مردان درخواست طلاق بدهند.

1401\07\15 20:32:09


چرا زنان بیشتر از مردان خواستار طلاق هستند؟

فقدان ارتباط، عدم همدلی، عدم حمایت از طرف همسر و عدم رشد عاطفی، عموماً زنان ایرانی را بیشتر از مردان آزار می دهد و باعث می شود بیشتر از مردان درخواست طلاق بدهند.

 

IMG_20220930_211901_967

IMG_20220930_211906_146

IMG_20220930_211908_783

IMG_20220930_211916_035

 

.

.


بازنشر از : منبع: خبر فوری


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین