1401\08\30 11:13:21


آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان بستری شد

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

 آیت الله شبیری زنجانی به دلیل افزایش بیماری فشار خون ابتدا  دریکی از بیمارستانهای قم تحت معالجه قرار گرفته و سپس برای ادامه درمان دریکی از بیمارستانهای تهران بستری شد.


بازنشر از : منبع: ایرنا