1401\06\16 18:18:15


اجرای فاضلاب ۵ شهرستان مازندران با تسهیلات ۲۶۳ میلیون یورویی

آمل- معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا مازندران، از پیگیری اختصاص تسهیلات ۲۶۳ میلیون یورویی برای اجرایی شدن فاضلاب در پنج شهرستان استان از بانک توسعه اسلامی خبر داد.

افشین عبادی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراحل نهایی تفاهم نامه و عقد قرارداد اجرای فاضلاب شهری در شهرهای قائمشهر، آمل، محمودآباد، تنکابن و رامسربا پیگیری‌های مجمع نمایندگان مازندران وشرکت آبفای استان درحال انجام است که پیش بینی می‌شود حداقل تا پیش از پایان سال تسهیلات درخواستی به استان پرداخت و روند عملیات نیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون تصفیه خانه فاضلاب درشهرهای قائمشهر، آمل، محمودآباد وتنکابن خریداری شده وزمین تفصیه خانه در رامسر در مرحله انتخاب زمین برای خرید است، افزود: درحوزه اجرای فاضلاب درون شهری نیز در قائمشهر تاکنون ۲۵ کیلومتر و در آمل حدود ۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری اجرا شده است. وی اضافه کرد، که شبکه‌های فاضلاب شهری در شهرهای تنکابن، محمودآباد و رامسر نیز به علت کمبود منابع اعتباری و تأخیر در دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی هنوز اجرایی نشد. معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا مازندران ادامه داد، اسناد مناقصه برای اجرای ۵ کیلومتر دیگر از اجرای فاضلاب شهری درسال جاری تهیه شده وبزودی پیمانکار مربوطه برای اجرا نیز مشخص خواهد شد.

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز

لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است. - فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز - لاله‌زار - برق ساختمان

فاضلاب ۱۴ شهر مازندران در ردیف اجرا، ۱۸ شهر در مرحله مطالعه عبادی ادامه داد: از ۵۸ شهر مازندران، طرح فاضلاب شهری در ۱۴ شهر ساری، بابل، بابلسر، جویبار، نوشهر، چالوس، آمل، قائمشهر، محمودآباد، تنکابن، رامسر، بهشهر، نکا و گلوگاه درحال اجرا است. وی اضافه کرد، درعین حال درشهرهای جویبار، ساری، بابل، بابلسر، نوشهر و چالوس و ۴ شهرک مسکونی استان زیر پوشش طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب است. معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفا مازندران، تصریح کرد: مطالعات طرح فاضلاب ۱۸ شهر دیگر استان نیز انجام شده و در ۲۰ شهر دیگر نیز مطالعات طرح فاضلاب درحال انجام است.

اجرای فاضلاب در ۴ روستای مازندران عبادی همچنین به اجرای جمع آوری فاضلاب در ۴ روستای استان نیز اشاره کرد وگفت: اجرای این طرح در ۲ روستای " شورکای جویبار و اوجا محله ساری درمراحل پایانی قرار دارد وپیش بینی می‌شود، حداقل تا پایان مهرماه امسال بهره برداری شود. وی یادآورشد، عملیات اجرای جمع اوری فاضلاب در روستای موزی بن ساری وزاغ مرزبهشهر نیز درحال اجرا است.. .


بازنشر از : مهر

آب و فاضلاب شهری

فاضلاب شهری

آمل