ظهر امروز دانشجویان در دانشگاه تهران تجمع کردند.

1401\06\30 18:34:15


ادامه اعتراضات علیه گشت ارشاد در دانشگاه‌ ها . فضای تجمع‌های دانشجویی دوقطبی شد

ظهر امروز دانشجویان در دانشگاه تهران تجمع کردند.

شعار دانشجویان دانشگاه تهران در تجمع ظهر امروز، امینی هم دختر ایران ماست/ فکر نکنید که مهسا از ما جداست.


<>

جو دوقطبی اعتراضات امروز در دانشگاه الزهرا

<>

 

.

.


بازنشر از : خبرفوری


تعمیر پکیج دیواری