سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گرگان گلستان گرگان- رئیس سازمان خ

1401\11\19 06:31:04


اراده مصمم شورای هماهنگی اقتصادی برای اجرای قانون مولدسازی

گرگان- رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به طرح برخی حواشی از سوی منتقدان قانون مولدسازی املاک مازاد دولت، گفت: عزم شورای هماهنگی اقتصادی برای اجرای قانون مولدسازی مصمم و غیرقابل برگشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده عصر سه‌شنبه در سخنان ویدئوکنفرانسی برای نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در گرگان اظهارکرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته جریانات و افرادی خواسته یا ناخواسته برای ممانعت از اجرای قانون مولدسازی حاشیه سازی کردند تا خدشه به اصل اجرای این طرح وارد کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اما اکثر آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که اجرای این مصوبه نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور خواهد داشت. وی گفت: با عایدی و درآمد حاصل از اجرای این طرح، مسیر رشد و توسعه کشور شتاب خواهد گرفت و بسیاری از پروژه‌های برزمین مانده تکمیل خواهد شد. قربانزاده گفت: این طرح منحصر به ایران نیست و در بسیاری از کشورها اجرایی و تجربه شده و با اجرای آن همه دارایی‌های دولتی تجمیع و برای آنها برنامه جامع تعریف می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: با توجه به این که اجرای این طرح دستور صریح رهبر معظم انقلاب و تاکید رؤسای سران قوا بوده، هیأت مورد اعتماد به سرعت در حال اجرایی کردن این طرح است و شورای هماهنگی اقتصادی ذره‌ای از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد.. .


بازنشر از : مهر

سازمان خصوصی سازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گرگان

گلستان


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین