1401\08\30 10:56:42


ارزش های انقلاب اسلامی برای نسل جوان بازگو شود

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: ارزش های انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان بازگو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر دوشنبه در نشست جهاد تبیین با محوریت دفاع مقدس اظهار کرد: در جنگ نرم مقداری غفلت کردیم، دشمن روی این قضیه سرمایه‌گذاری کرده است. وی گفت: مقام معظم رهبری روی جهاد تبیین تاکید دارند، ما باید داشته‌هایمان به عنوان یک ارزش برای نسل جوان بازگو شوند. وی با اشاره به اینکه باید تفاوت‌ها بین ارزش و غیرارزش بیان شود، باید بین نسل پیشین و نسل کنونی اتصال برقرار شود، تصریح کرد: باید ارزش‌های انقلاب اسلامی نیز برای نسل جوان بازگو شود. امام جمعه ایلام افزود: با مهارت و ارتباط با نسل جدید باید هنرمندانه دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس تبیین شود. وی تصریح کرد: تفکر بسیجی باید در جامعه فراگیر شود، اگر این تفکر فراگیر شود، همانطور که دفاع مقدس این تفکر باعث پیروزی شد، الان هم تاثیر گذار است. وی بیان کرد: اگر تفکر بسیجی وارد جامعه شود، احساس مسئولیت و تکلیف در جامعه نیز حاکم خواهد شد و فرد دنبال خدمت خواهد بود و در صحنه حضور پیدا می‌کند، حتی اگر ضررش هم باشد. کریمی تبار بیان کرد: دشمن در فضای کنونی دنبال شست و شوی مغزها و ایجاد رقابت مادی در جامعه است. وی با اشاره به اینکه فرهنگ خاطره گویی در باید جامعه فراگیر شود، جلسات خاطره گویی از قهرمانان باید در سطح استان افزایش پیدا کند، اضافه کرد: باید از ظرفیت‌های استان از جمله اربعین برای اشتغال در استان استفاده شود. وی تصریح کرد: صنایع دستی از ظرفیت‌های بزرگ استان برای کسب درآمد در درون خانواده‌های ایلام است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     امام جمعه ایلام     الله نور کریمی‌تبار     جوانان