مصرف برق شهرستان البرز قزوین قزوین - مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان می‌

1402\06\16 21:11:07


البرز همچنان در وضعیت قرمز مصرف برق

قزوین - مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان می‌دهد که منطقه البرز از صبح امروز تا کنون الگوی مصرف برق را رعایت نکرده است.

مسعود خواجه‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مصرف برق در استان قزوین اظهار کرد: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان می‌دهد که منطقه البرز از صبح امروز تا کنون همچنان با مصرف بالای ۶ درصد الگو در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارد.

تبلیغات
برق و روشنایی ساختمان
برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

وی افزود: منطقه محمدیه شهرستان البرز نیز که صبح در وضعیت سبز قرار داشت با افزایش مصرف در وضعیت نارنجی قرار گرفت. مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین تاکید کرد: این منطقه بین ۴ تا ۶ درصد بیشتر از الگو، برق مصرف می‌کند و باید مردم تغییراتی را در این منطقه در میزان برق مصرفی ایجاد کنند. وی در پایان یادآور شد: تاکستان هم در وضعیت زرد قرار دارد و می‌تواند با رعایت کمتر از ۴ درصد در وضعیت سبز قرار بگیرد..

.


بازنشر از : مهر

مصرف برق

شهرستان البرز

قزوین


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران