1402\10\11 00:16:13


این مرد را می شناسید؟ در شیراز همه به دنبال او هستند

فرماندهی انتظامی استان فارس با انتشار تصویر متهم متواری نگهدار بارانی از مردم خواست تا در صورت شناسایی این فرد، مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

 متهم به مشخصات نگهدار بارانی تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی می باشد.

بنا به درخواست مرجع قضائی، تصویر بدون پوشش این متهم در رسانه ها منتشر می شود تا کسانی که متهم را مشاهده و یا اطلاعاتی از وی دارند، مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

.

.


بازنشر از : منبع: رکنا