بازدید از پروژه‌های عمرانی لرستان برای دانشجویان مفید و سازنده است استانداری لرستان احمدرضا دالوند ساخت بیمارستان

1401\09\30 19:25:16


بازدید از پروژه‌های عمرانی لرستان برای دانشجویان مفید و سازنده است

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: بازدید از پروژه‌های عمرانی استان برای دانشجویان مفید و سازنده است.

به گزارش خبنگار مهر، با حضور احمدرضا دالوند معاون عمرانی استاندار لرستان روز چهارشنبه جمعی از دانشجویان مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان، از پروژه در حال ساخت بیمارستان نیایش خرم‌آباد، بازدید کردند.

در این بازدید که احسان مؤمنی، مدیر گروه عمران دانشگاه لرستان و استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی عمران نیز حضور داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در جریان این بازدید بر تداوم این‌گونه بازدیدهای علمی و کاربردی دانشجویی از پروژه‌ها تأکید کرد.

احمدرضا دالوند، برگزاری چنین بازدیدهایی را سازنده و مفید برای دانشجویان دانست.

وی همچنین درباره ویژگی‌های مختلف فنی بیمارستان در حال ساخت نیایش برای دانشجویان، صحبت کرد.

این بازدید دانشجویی، بیش از دو ساعت تداوم داشت و دانشجویان عمران، پرسش‌های فنی خود را مطرح کردند و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان و مدیر گروه عمران دانشگاه لرستان به پرسش‌های دانشجویان، پاسخ دادند.

همچنین، در این بازدید علمی و کاربردی، مهندس ذبیح‌اله رفیعی، سرپرست پروژه، توضیحات لازم را خطاب به دانشجویان درباره خصوصیات پروژه، ارائه کرد.

انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه لرستان در برنامه‌ریزی و برگزاری این بازدید علمی، کاربردی و دانشجویی، مشارکت و همیاری داشت.

بازدیدهای دانشجویی از پروژه‌ها علاوه بر آشنا شدن دانشجویان با ویژگی‌های پروژه‌ها در راستای جهاد تبیین، برای معرفی دستاوردها و موفقیت‌ها به نسل جوان به ویژه دانشجویان است.

گفتنی است بیمارستان نیایش خرم آباد با ظرفیت ۵۱۵ تخت در منطقه مسکن مهر خرم آباد در حال ساخت است.


بازنشر از : مهر

استانداری لرستان

احمدرضا دالوند

ساخت بیمارستان

دانشجویان

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: بازدید از پروژه‌های عمرانی استان برای دانشجویان مفید و سازنده است.