1401\08\30 14:00:06


بانوان در تربیت نخبگان جامعه نقش موثری دارند

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بانوان در تربیت نخبگان جامعه نقش موثر و تاثیرگذاری دارند.

حجت الاسلام سعید احمدی روز دوشنبه در نشست بانوان فرهیخته فرهنگی دینی که با حضور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان و جمعی از بانوان صاحب نظر در حوزه بانوان برگزار شد بانوان را ظرفیت بسیار مهم استان عنوان کرد و گفت: شناسایی و حل چالشهای حوزه بانوان را توسط خود بانوان از رسالت های مهم بانوان عنوان است. شناسایی و جذب بانوان فرهیخته را برای حل چالشهای پیش رو در حوزه بانوان را از جمله برنامه های این اداره کل است. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان افزود: اگر مردم یک جامعه را به دو دسته عامه و خواص جامعه تقسیم بندی کنیم، دو وظیفه متفاوت باید برای بانوانی که بخشی از آنان عضو عامه جامعه هستند و بخشی دیگر جزو فرهیختگان جامعه، در نظر گرفته و آنها را تفکیک کنیم. احمدی ادامه داد: زمانی جامعه رشد و تعالی پیدا می کند که نخبگان جامعه در تربیت افراد مؤثر باشند و بانوان فرهیخته در این زمینه باید احساس کنند که نقشی مؤثر در جامعه دارند. ما اگر اجازه دهیم که زنان نخبه حضور فعالی در جامعه داشته و نقش مادری خود را ایفا کنند، جامعه ای فرهیخته خواهیم داشت. وی همچنین با تاکید بر اینکه بانوان در زمینه جهاد تببین کار ویژه و مهمی دارند، گفت: چالش های فرهنگی و دینی در حوزه نوجوانان و جوانان باید از طریق جهاد تبیین ومنویات مقام معظم رهبری برای نسل جدید گفته شود و از این رو برای اجرای این امر مهم توانمند سازی نیروی انسانی در اقشار مختلف بانوان از اولویت های حوزه بانوان است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان     جمعیت بانوان فرهیخته     سعید احمدی