1403\04\16 01:00:07


بانوی ۱۲۱ ساله قشمی رای خود را در صندوق انداخت

بندرعباس-مریم خشابی سوزائی بانوی ۱۲۱ ساله اهل روستای زیرانگ جزیره قشم رای خود را در صندوق انداخت.

به گزارش خبرگزاری‌مهر، مریم خشابی سوزائی بانوی ۱۲۱ ساله اهل روستای زیرانگ جزیره قشم رأی خود را در صندوق انداخت.

حضور این قشموند کهنسال در ساعت‌های پایانی رأی‌گیری برای نسل جوان و دیگر رأی دهندگان این روستای زیبا در غرب جزیره قشم جالب توجه بود. رئیس شورای اسلامی روستای زیرانگ بخش شهاب جزیره قشم گفت: این بانوی سالمند قشمی بدون کمک گرفتن از کسی و با همراهی دختر و نوه خود در محل اخذ رأی حاضر شد. نجیب چرسی ادامه داد: این بانوی کهنسال متولد ۱۵ آذر ۱۲۸۲ دارای ۲ دختر و ۲ پسر، ۶ نوه پسری و ۱۶ نوه دختری و ۲۵ نتیجه است..

.


بازنشر از : مهر

انتخابات ریاست جمهوری 1403

استانداری هرمزگان

قشم