بخشداری شهرستان لنگرود ساخت و ساز غیرمجاز پلیس لنگرود- بخشدار مرکزی لنگرود از تش

1401\11\19 03:04:18


تشکیل پلیس ساختمان برای کنترل ساخت و سازها در بخش مرکزی لنگرود

لنگرود- بخشدار مرکزی لنگرود از تشکیل پلیس ساختمان برای کنترل ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این بخش خبر داد.

سعید قسمت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش مرکزی لنگرود، پلیس ساختمان در این بخش تشکیل شده و نظارت‌های ویژه ای در این حوزه اعمال می‌شود.

تبلیغات
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان
ساختمان سازی - ساختمان و صنعت ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

وی با اشاره به اهداف تشکیل پلیس ساختمان در روستاها، افزود: دهیاران مجریان طرح پلیس ساختمان در روستاها هستند و کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز از مهم‌ترین اهداف این طرح است. بخشدار مرکزی لنگرود با بیان اینکه پلیس ساختمان بر نحوه عملکرد ساخت و سازها و تغییر کاربری‌ها نظارت دارد، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه برخورد با متخلفان ساختمانی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پلیس ساختمان نقش مؤثری در این بخش دارد. قسمت پور با اشاره به نقش نظارتی مردم در کنترل و کاهش ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز در شهرها و روستاها، بیان کرد: هر زمانی اجرای یک طرحی توأم با مشارکت مردم بوده آن طرح توفیقات چشم گیر داشته است که انتظار می‌رود مردم با مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی در شهرها و روستاها مراتب را را گزارش دهند.

وی ادامه داد: اجرای طرح کنترل و پایش ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها منجر به تسهیل بخشی امورات ساخت و ساز مردم در شهرها و روستاها می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

بخشداری

شهرستان لنگرود

ساخت و ساز غیرمجاز

پلیس


تعمیر پکیج دیواری