1402\10\11 06:28:17


تعرض همزمان دو مرد به زن مسافر در روز روشن

متهمان در اعترافات خود گفتند با دیدن زن مسافر وسوسه شدیم و تصمیم به این عمل کثیف گرفتیم.

دو مرد بعد از جشن تولد شبانه، هنگام بازگشت از ورامین به تهران زن جوانی را ربوده و با تهدید آزار و اذیت شیطانی قرار دادند.

اوایل هفته گذشته زن جوانی با حضور در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از دو مرد به اتهام آدم ربایی و آزار شیطانی شکایت کرد.

پس از طرح شکایت زن جوان، با دستور بازپرس محمد تقی شعبانی پرونده برای به پلیس آگاهی تهران ارسال و شاکی در تحقیقات گفت: در تهران کار می کنم و خانه ام در شهرستان ورامین است.

صبح برای رفتن به محل کارم، در خیابان منتظر اتوبوس و تاکسی بودم  تا اینکه خودروی پرایدی مقابلم توقف کرد چون عجله داشتم مقصدم در تهران را گفتم و سوار شدم . ماشین دو سرنشین داشت. راننده حوالی ورودی تهران توقف کرد.

قفل درها را زدند. به رفتار آنها شک کرده و موقعیت محلی خود را در واتس اپ برای خواهرم فرستادم. آنها که متوجه موضوع شدند، گوشی را از من گرفتند و با تهدید به قتل، در خودرو به من تجاوز کردند.

بعد هم مرا در خیابان رها کرده و گریختند. راننده یک خودروی عبوری و همسرش متوجه من شده و نجاتم دادند.

با بررسی گوشی تلفن همراه شاکی مشخص شد، آنها آخرین بار در محله ای در جنوب تهران حضور داشتند و بعد از آن آنتن دهی گوشی قطع شده بود. تحقیقات در این باره ادامه یافت تا اینکه دو روز پیش یکی ازمتهمان فراری شناسایی و بازداشت شد.

او منکر جرایمش بود اما در مواجهه حضوری با شاکی سکوت خود را شکست و گفت : من و دوستم شب قبل از حادثه برای شرکت در جشن تولد به ورامین رفتیم. صبح در مسیر برگشت به تهران متوجه زنی جوان شدیم که کنار جاده ایستاده و منتظر تاکسی بود. وسوسه شده و مقابلش توقف کرده و سوارش کردیم.

در محلی خلوت از جاده اصلی خارج شده و با تهدید، زن جوان را مورد آزار و اذیت قرار دادیم.

با اعتراف او، متهم پرونده در بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای دستگیری همدست فراری اش ادامه دارد 

تعرضات جنسی از جمله رفتارهای ناهنجار و شیطانی است که معمولا قربانی پس از آن دچار اختلالات و ناراحتی های روانی شدیدی قرار میگیرد که حتی ممکن است میل به خودکشی در وی به وجود بیاید. اینگونه رفتارها اغلب ناشی از سرکوب بیش از حد و یا گاها کینه و انتقام بخاطر اتفاقات دوران کودکی و یا اعتیاد و مصرف مواد میباشد.

. .


بازنشر از : منبع: 9 صبح