محسن افشارچی استاندار زنجان شهیدان زنجان-استاندار زنجان گفت:تقوا از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری در کنار برجستگی‌ه

1401\09\08 17:47:28


تقوا از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری است

زنجان-استاندار زنجان گفت:تقوا از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری در کنار برجستگی‌ها علمی وی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در بزرگداشت روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت دوازدهمین سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری، گفت: اصل قصه این است که ما نمی‌خواهیم کشور سلطه پذیر و نه سلطه گر باشیم.

وی ابراز کرد: تقوا از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری در کنار برجستگی‌ها علمی وی است.

استاندار زنجان با بیان اینکه امیدواریم از این جنس دانشمندان در کشور زیاد داشته باشیم، گفت: ظهور چهره‌هایی همانند شهریاری، شهید تهرانی مقدم، شهید رضایی نژاد و شهید حاج قاسم در مقاطع مختلف، عامل شکست هیبت نظام سلطه در یکی از لبه‌های درگیری تمدنی است.

افشارچی تاکید کرد: ما داریم با طاغوت می‌جنگیم و اصل هزینه دادن‌های ما هم روی همین مساله است.

وی با اشاره به اینکه مساله اصلی ما این است که ایران در یک درگیری تمدنی با نظام سلطه قرار دارد، افزود: هر چیزی ذیل این موضوع تعریف می‌شود و به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

استاندار زنجان تصریح کرد: خیلی‌ها با سواد و نابغه هستند ولی بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری به پیچ و مهره نظام سلطه تبدیل می‌شوندو کمتر کسی می‌تواند مثل شهید شهریاری شود.


بازنشر از : مهر

محسن افشارچی

استاندار زنجان

شهیدان

زنجان-استاندار زنجان گفت:تقوا از ویژگی‌های بارز شهید شهریاری در کنار برجستگی‌ها علمی وی است.


نمایندگی بوتان تهران