تماس پرسپولیس با لوکادیا. مهاجم هلندی برمی‌گردد؟ باشگاه پرسپولیس برای پیگیری وضعیت مهاجم هلندی خود، با او تماس گرفت اما زمان بازگشتش مشخص نشد.

1401\09\30 19:32:22


تماس پرسپولیس با لوکادیا. مهاجم هلندی برمی‌گردد؟

باشگاه پرسپولیس برای پیگیری وضعیت مهاجم هلندی خود، با او تماس گرفت اما زمان بازگشتش مشخص نشد.

یورگن لوکیادیا که به یک‌باره دو رور پیش از داربی تهران، ایران را ترک کرد، هنوز مشخص نیست به ایران بازخواهد گشت یا خیر.

روز گذشته مدیران پرسپولیس با او تماس گرفتند و جویای احوالش شدند اما در این مکالمه درباره زمان بازگشتش صحبتی انجام نشد.

لوکادیا پیش از ترک ایران به مسئولان پرسپولیس اعلام کرده بود به خاطر بیماری همسرش به کشورش می‌رود و ظرف ۴۸ ساعت به ایران بازخواهد گشت.


بازنشر از : منبع: ايسنا

باشگاه پرسپولیس برای پیگیری وضعیت مهاجم هلندی خود، با او تماس گرفت اما زمان بازگشتش مشخص نشد.


تعمیر پکیج دیواری