بوشهر نوسازی مدارس ابراهیم احمدی بوشهر- ۱۵ هزار قلم تجهیزات آموزشی در قالب ۱۸ کاروان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال

1401\06\30 18:20:06


توزیع ۱۸ کاروان تجهیزات آموزشی بین مدارس استان بوشهر

بوشهر- ۱۵ هزار قلم تجهیزات آموزشی در قالب ۱۸ کاروان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال بین مناطق آموزش و پرورش استان بوشهر توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و به منظور برخورداری مدارس نوساز و کم برخوردار از تجهیزات، ارسال آن در قالب کاروان تجهیزاتی آغاز شد که در اختیار مدارس شهرها و روستاهای مختلف قرار خواهد گرفت.

ابراهیم احمدی افزود: با توجه به تعطیلی دوساله مدارس از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ هزار قلم تجهیزات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایشی، وسایل آموزشی هنرستان‌ها، میز و نیمکت، صندلی، کامپیوتر و نمایشگرهای تعاملی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در بین مدارس استان بوشهر توزیع شد. وی گفت: بیشترین دغدغه و تلاش ما در تأمین کولرهای مدارس با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه بوده تا برای دانش آموزان شرایط مطلوبی فراهم شود. مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر ادامه داد: امروز مرحله نخست کاروان ارسال تجهیزات انجام شد که در هفته آینده کاروان دیگر از تجهیزات ارسال و توزیع خواهد شد تا مهر خوبی برای دانش آموزان رقم زده شود..

.


بازنشر از : مهر

بوشهر

نوسازی مدارس

ابراهیم احمدی


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین