توقیف ۸۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمان پلیس توقیف خودرو کرمان کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: از ا

1401\09\30 19:23:22


توقیف ۸۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: از ابتدای آذر ۸۵ خودرو و موتورسیکلت متخلف فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی در کرمان توقیف شد.

سرهنگ مهدی پورامینایی گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در کرمان، طرح برخورد و توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف به صورت ویژه از سوی مأموران انتظامی شهرستان کرمان به اجرا در آمد.

او افزود: در این طرح، ۴۴ دستگاه خودرو و ۴۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف، پلاک مخدوش، فاقد پلاک و مدارک و دارای دستور قضائی توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان داشت: این طرح با هدف کاهش جرایم و حوادث و با توجه به درخواست و مطالبه شهروندان به صورت جدی و مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.


بازنشر از : مهر

پلیس

توقیف خودرو

کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: از ابتدای آذر ۸۵ خودرو و موتورسیکلت متخلف فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی در کرمان توقیف شد.


تعمیر پکیج دیواری