گلستان حمل و نقل اربعین حسینی گرگان-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از جا بجایی بیش از بیست و دو هزار

1402\06\16 17:53:03


جابجایی بیش از۲۲هزار زائر اربعین باناوگان حمل ونقل عمومی گلستان

گرگان-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از جا بجایی بیش از بیست و دو هزار زائر اربعین با ناوگان حمل و نقل عمومی این استان خبر داد.

عادل مصدق اظهار کرد: طرح اربعین از ۲۷ مرداد و همزمان، فعالیت کمیته حمل و نقل و سوخت، ذیل ستاد استانی اربعین آغاز شد.

وی افزود: تا امروز ۵۳۰ سفر با ۱۰ هزار و ۴۹۷ زائر از مبدا گلستان به سمت مرزهای ۶ گانه انجام شد که مقصد حدود ۹۵ درصد از این سفرها مرز مهران بود. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با اشاره به موج سنگین بازگشت زائران، گفت: تا کنون ۳۶۴ سفر برای ۱۲ هزار و ۸ زائر گلستانی و مازندرانی انجام شد و پیش بینی می‌شود روند بازگشت تا جمعه ادامه داشته باشد.. .


بازنشر از : مهر

گلستان

حمل و نقل

اربعین حسینی


نمایندگی بوتان تهران