1401\08\23 17:35:23


جنگ ترکیبی در دستور کار دشمن قرار دارد

کرمان - امام جمعه کرمان با اشاره به حوادث اخیر گفت: دشمن با جنگ ترکیبی درصدد ضربه زدن به کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح دوشنبه در جلسه ایران قوی گفت: دشمن با به راه انداختن حوادث اخیر سعی دارد به کشور ضربه بزند اما خوشبختانه مردم به خوبی در مقابل این فتنه ایستادند و اجازه ندادند دشمنان نظام به هدفشان برسند. وی تصریح کرد: دشمن جنگی چند ضلعی را آغاز کرده و همین دشمنی‌ها در ۲ ماه اخیر بروز کرده است و باید رفتار دشمن را دقیق تحت نظر داشته باشیم و مراقب باشیم. امام جمعه کرمان گفت: دشمن سعی دارد به ذهن و فکر مردم و به خصوص جوانان نفوذ کند و با دروغ افکنی و ایجاد شبهه‌ها اختلاف ایجاد کند. وی بیان کرد: طراحی‌های دشمن در ۲ ماه اخیر نمایان شده اما رفتار صحیح مردم نشان داد که دشمن شکست خورد اما دشمن مساله سازی را ادامه می‌دهد چون غرب می‌دادند ماهیت انقلاب ما ضد استکبار است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     جنگ نرم     امام جمعه کرمان     اغتشاش