1401\11\01 23:18:18


جهان به اندیشه‌های اسلام به عنوان خاتم ادیان توجه کند

قم- استاد درس خارج حوزه علمیه خواهران گفت: اسلام جهان شمول است و ما مردم جهان را به اسلام دعوت نمی‌کنیم، بلکه همه جهان را به اندیشه ناب اسلامی دعوت می‌کنیم.

بانو مجتهده گل گیری در نشست هم اندیشی بانوان فرهیخته حوزوی و بانوان تأثیرگذار جهان که در تالار بیداری اسلامی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، عنوان کرد: ما در مقام مدعی هستیم نه در مقام مدافع؛ ما نمی‌خواهیم از حریم فکری اسلام و اندیشه‌های تابناک آن دفاع کنیم، اما در مقام مدعی ظاهر می‌شویم.

جهان به اندیشه‌های اسلام به عنوان خاتم ادیان توجه کند استاد درس خارج حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه از جهان می‌خواهیم به اندیشه‌های اسلام به عنوان خاتم ادیان توجه کنند، تصریح کرد: ما در پی مسلمان کردن غیرمسلمان نیستیم، اما از همه آزاداندیشان می‌خواهیم برای شنیدن ندای اسلام که ادعای خاتمیت دارد، آماده باشند و سخنان اسلام را به عنوان آخرین پیام آسمانی بشنوند. بانو مجتهده گل گیری تصریح کرد: اگر جهان امروز ادعای آزادفکری و آزاداندیشی دارد، سخنان اسلام را به ویژه در مسائل زن و خانواده بشنود؛ قرآن کریم در بحبوحه طرح مسائل مربوط به زنان و خانواده، رویکرد جدیدی را مطرح می‌کند و در میان مسائل اخلاقی و تربیتی، آنجا که به مسئله زن و خانواده اشاره دارد، همه جهانیان را مخاطب قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه جهان در مقام پاسخگویی به ندای قرآن بربیاید، خاطرنشان کرد: قرآن کریم برای انتخاب مسیر، می‌فرماید همه سخنان را بشنوید و بهترین را برگزینید و این آزاداندیشی اسلامی است.

ما به تضییع حقوق زنان اعتراض داریم / ما با اتکای قرآن کریم در همه عرصه‌های تبیین وارد می‌شویم استاد درس خارج حوزه علمیه خواهران اظهار امیدواری کرد که جهان حرکت نوینی را آغاز کند و در ادامه، ابراز داشت: ما می‌گوئیم آیا سوال کننده ای از این جهان که ادعای آزادی خواهی و آزاداندیشی دارد، هست که سوال کند و ما پاسخ دهیم؛ از سوی دیگر می‌گوئیم آیا اگر سوال کنیم، پاسخ دهنده ای در برابر اعتراض ما به جهان وجود دارد؟. بانو مجتهده گل گیری بیان داشت: ما اعتراض داریم که چرا حقوق زنان را ضایع می‌کنند، چرا با تقلب و تزویر، برهنگی را از حقوق زنان برمی‌شمرند و فدا کردن عفاف و ذبح ارزش‌ها را حق زن تلقی می‌کنند؟ وی عنوان کرد: از همه آنچه در اسلام است و مایه تفاخر ما است، سوال کنید تا پاسخ دهیم، ما با اتکای قرآن کریم در همه عرصه‌های تبیین بسیار محکم وارد می‌شویم و از همه اندیشمندان عالم تقاضا می‌کنیم که پرسش کنند تا پاسخ دهیم و می‌پرسیم و انتظار داریم جهان پاسخ دهد. زبان عربی به عنوان زبان مشترک دنیا معرفی شود استاد درس خارج حوزه علمیه خواهران با تصریح بر اینکه ما نیاز به زبان مشترک داریم، اظهار داشت: شما بانوان فرهیخته عالم از دنیا بخواهید که زبان عربی را به عنوان زبان مشترک معرفی کنند تا همه با زبان قرآن کریم آشنا شوند.

بانو مجتهده گل گیری در پایان با بیان اینکه این جلسات باید به صورت چهره به چهره و نشست‌های مختلف ادامه داشته باشد، تأکید کرد: اسلام جهان شمول است و ما دعوت به اسلام نمی‌کنیم، بلکه ما همه جهان را به اندیشه ناب اسلامی دعوت می‌کنیم.. .


بازنشر از : مهر

قم

زنان

جامعه الزهرا(س)