1401\11\01 23:18:11


حذف واسطه‌ها برای عرضه گوشت در اولویت جهاد کشاورزی است

قزوین- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه حذف واسطه‌ها برای عرضه گوشت از کشتارگاه تا مراکز عرضه بازار در اولویت این سازمان است.

محمدحسین عطایی روز شنبه در نشست شورای معاونان، مدیران ستادی مستقل و مشاوران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان این مطلب افزود: یکی از اقدامات مهم ما در هفته‌های گذشته تدوین برنامه تکمیل زنجیره‌های تولید بود که اجرای آن به حذف واسطه‌های عرضه گوشت منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: با حذف واسطه‌ها اقداماتی صورت پذیرد که رضایت تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش دهد. عطایی در ادامه تنها راه حمایت از کشاورزان استان قزوین را کشاورزی قراردادی برشمرد و گفت: بهترین روش برای کمک به خرید کودهای شیمیایی کشاورزان حرکت به سمت کشاورزی قراردادی است که باید در راستای توسعه و ترویج آن اهتمام ورزید. این مسئول تاکید کرد: برای افزایش نشاط و سلامت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی از اقدامات رفاهی حمایت خواهیم کرد و اعتقاد داریم که ورزش لازمه سلامت روحی و جسمی کارکنان در راستای اجرای مامویت‌های محوله است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش روزهای کاری در این ایام از همکاران سازمان جهاد کشاورزی می‌خواهیم که راندمان کاری را افزایش داده و برای پیشبرد اهداف سازمانی اهتمام ورزند.. .


بازنشر از : مهر

گوشت قرمز

قزوین

جهاد کشاورزی قزوین

محمد حسین عطایی