سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیروهای مسلح بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره

1401\06\30 18:21:06


حرکت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مسیر مکتب انبیا است

بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه حرکت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مسیر مکتب انبیا است، گفت: نیروهای نظامی و انتظامی باید چون شهدا در مسیر دفاع از حق قدم بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی مستقر در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسئله دفاع اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: از جهت حفظ کرامت انسان‌ها، دفاع در فرهنگ دینی مورد تأکید قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: شهید سردار سلیمانی در نامه‌ای به خانواده خود مطرح کرد که به واسطه مقابله با جانیان و آدم کش‌ها لباس نظامی بر تن کرده است. عبادی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح در جهوری اسلامی بر اساس مکتب انبیا حرکت می‌کنند، گفت: افرادی چون شهید صیاد شیرازی به واسطه همین موضوع از درس اخلاق آیت الله بها الدینی حاضر می‌شدند. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از مردم جهان خواهان رها شدن از حکومت‌های تاریک طاغوتی هستند، بیان کرد: البته در مرحله نهایی امام مهدی (عج) این مهم را محقق خواهد کرد.

عبادی با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی و انتظامی باید چون شهدا در مسیر دفاع از حق قدم بردارند، گفت: در شرایط فعلی نیز بسیاری از نیروهای مسلح شهید سلیمانی و شهید صیاد شیرازی‌های ناشناخته هستند. وی یادآور شد: مطالعه زندگی این الگوها می‌تواند در مسیر زندگی و کار بسیار به ما کمک کند.. .


بازنشر از : مهر

سید علیرضا عبادی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

نیروهای مسلح


چراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی