خارج شدن پروژه‌های عمرانی ازحالت اقتصادی تبریز استانداری آذربایجان شرقی افتتاح طرح عمرانی تبریز-معاون هماهنگی امو

1401\09\30 22:47:07


خارج شدن پروژه‌های عمرانی ازحالت اقتصادی

تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به طولانی شدن اجرا پروژه‌های عمرانی که طرح‌ها را از حالت اقتصادی خارج می کند، بر لزوم شتاب‌دهی به پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

جبارعلی ذاکری عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان، اتمام پروژه‌های عمرانی و عملکرد این حوزه را ضروری شمرد و افزود: پروژه‌های عمرانی نباید گرفتار تعلل پیمانکاران و پیچ‌وخم‌های اداری شوند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های شاخص در استان، گفت: دستگاه‌های اجرایی به عنوان کارفرما در نحوه اجرای پروژه‌ها مسئولیت دارند و باید با نظارت بر روند ساخت‌وساز آنان، بر کیفی‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مراقبت جدی داشته باشند.

وی بابیان اینکه باید در استان شاهد رشد و توسعه بیشتر و عمران وآبادانی باشیم، خواستار نظارت بیشتر اداره کل راه و شهرسازی بر پروژه‌های عمرانی دیگر ادارات شد.

در این جلسه گزارشی با عنوان تبیین آئین نامه روش کار شورای فنی استان و عملکرد نظام فنی و اجرایی استان و دبیرخانه شورای فنی استان و کارگروه‌های ذیل در سال جاری توسط مدیرکل دفتر فنی استانداری و همچنین آرای نظارت کارگروه پیمان و ضوابط فنی در مورد نامه‌های ارجاعی به دبیرخانه شورای فنی استان و گزارش نظارتی از پروژه‌های منتخب بخش مسکن اداره کل راه و شهرسازی ارائه شد.


بازنشر از : مهر

تبریز

استانداری آذربایجان شرقی

افتتاح طرح عمرانی

تبریز-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به طولانی شدن اجرا پروژه‌های عمرانی که طرح‌ها را از حالت اقتصادی خارج می کند، بر لزوم شتاب‌دهی به پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.