1402\10\11 00:17:36


خودکشی پسر 22 ساله در گلستان

جسد یک پسر در منطقه جنگلی در اطراف گرگان کشف شد.

 این جوان 22 ساله در جنگل های شهرس گرگان در اقدامی خودخواسته و تلخ با حلق آویز کردن خودش از درختی به زندگی خود پایان داد.

اهالی منطقه با جسد این جوان که دست به خودکشی زده بود روبرو شدند که ماجرا را به پلیس گزارش کردند که جسد پس از بررسی های ابتدایی برای بررسی های بیشتر با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

.

.


بازنشر از : منبع: رکنا