رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در فضای مجازی اخباری مبنی بر بازداشت چندین نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر شده که صحت ندارد.

1401\08\07 21:41:41


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: بازداشت چندین نفر از دانشجویان این دانشگاه صحت ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در فضای مجازی اخباری مبنی بر بازداشت چندین نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر شده که صحت ندارد.

حسین فرشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص دستگیری و ضرب و شتم دانشجویان این دانشگاه درست نیست.

وی افزود: به هیچ عنوان ورود نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه و یا دانشکده‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و همچنین ضرب و شتم نداشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد محدودی از دانشجویان که خارج از چارچوب مقررات دانشگاه اقداماتی را انجام داده بودند خودشان به همراه والدین‌شان فراخوانده شدند و با انعکاس به خانواده‌ها از آن‌ها خواسته شد در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه رفتار کنند.

وی تصریح کرد: رئیس دانشگاه تاکید کرد که اگر دانشجویان رفتار‌های هنجارشکن را در محیط‌های آموزشی و دانشجویی داشته باشند و یا تکرار کنند، برابر آیین‌نامه‌های انضباطی دانشجویان با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: مجدداً تاکید می‌کنم در حال حاضر هیچ‌یک از دانشجویان این دانشگاه در بازداشت به سر نمی‌برند.

فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز اعلام کرد امروز نیز هیچ گونه تجمعی در این دانشگاه صورت نگرفته است.

وی افزود: در حال حاضر فضای دانشگاه آرام است و مسئله خاصی وجود ندارد.

.

.


بازنشر از : منبع: تسنیم


کارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین