جشنواره ابوذر جشنواره رضوی بجنورد خبرگزاری مهر بجنورد- هشتمین جشنواره رسانه ای ا

1401\11\19 06:27:03


درخشش خبرگزاری مهر در جشنواره ابوذر خراسان شمالی

بجنورد- هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان شمالی با درخشش خبرنگاران خبرگزاری مهر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی با درخشش خبرنگاران خبرگزاری مهر به پایان رسید.

در اختتامیه این جشنواره حسین اکبری در بخش گزارش تحلیلی حائز رتبه برتر شد. سعید کوهستانی نیز در بخش گزارش خبری رتبه برتر به دست آورد. همچنین مریم داورنیا در بخش گزارش تصویری به عنوان فرد برتر معرفی شد.

در این مراسم از مجید پیشینیان به عنوان دبیر خبرگزاری برتر تقدیر به عمل آمد.. .


بازنشر از : مهر

جشنواره ابوذر

جشنواره رضوی

بجنورد

خبرگزاری مهر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران