گرگان سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان گرگان- مدیرکل پیشگیری، عفو و سجل قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: دستو

1401\11\19 06:31:04


دستور عفو رهبری بیانگر اقتدار نظام و خنثی کننده توطئه دشمن است

گرگان- مدیرکل پیشگیری، عفو و سجل قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: دستور عفو از سوی رهبر معظم انقلاب در این بزنگاه خاص زمانی، بیانگر اقتدار نظام بوده که نقشه دشمنان را خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیرود بزرگی شامگاه سه شنبه در شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گلستان اظهار کرد: دستور اخیر عفو از سوی رهبر معظم انقلاب در این بزنگاه خاص زمانی، بیانگر اقتدار کامل و ظرفیت روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی است که دسیسه و نقشه دشمنان و جبهه امپریالیسم را خنثی کرده است.

مدیر کل پیشگیری، عفو و سجل قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح افزود: دستگاه رسانه‌ای دشمن در حوادث اخیر ضمن تخریب چهره اشخاص صالح نظام به وجهه حاکمیت اسلامی نیز اهانت کرده است. وی ادامه داد: تعدادی از جوانان براثر القائات و تبلیغات رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی فریب خورده و خوشبختانه متوجه اشتباه خود شده اند. شیرود بزرگی گفت: ادراک غلط این جوانان باعث غفلت و فریب آنان شده و در این مسیر و تجربه طی شده باید تحلیل موضوع کرده و این اتفاقات را به فراموشی نسپاریم.

وی ادامه داد: برخی افراد با تصور اینکه فضای مجازی یک خانه امن پنهان و بدون نظارت بوده و کسی نمی‌تواند به شخص مجرم دست یابد، در این عرصه مرتکب جرم و شیطنت می‌شوند. شیرود بزرگی گفت: برنامه نداشتن در فضای پر سرعت مجازی تهدید محسوب می‌شود، اما با این حال به فرموده رهبر معظم انقلاب اگر فضای مجازی را مدیریت کنیم به زیان ما نخواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

گرگان

سازمان قضایی نیروهای مسلح

گلستان


تولید کارتن و سفارش کارتن