دستگیری شورای شهر نوشهر نوشهر- دو عضور شورای یک روستا و عضو شورای بخش مرکزی نوشهر به اتهام تخلفات مالی توسط سرباز

1401\11\19 03:05:15


دستگیری ۲ عضو شورای روستایی در شهرستان نوشهر

نوشهر- دو عضور شورای یک روستا و عضو شورای بخش مرکزی نوشهر به اتهام تخلفات مالی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

دو عضو شورای یک روستا و عضو شورای بخش مرکزی نوشهر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

این افراد با رصد و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) به دلیل تحصیل مال نامشروع و دریافت رشوه دستگیر شدند. ماه جاری یکی از مدیران اجرایی شهر ساری و ماه قبل نیز مدیرکل راه و شهرسازی مازندران و مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران به دلیل تخلفات مالی و اقتصادی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده بودند. دستگاه قضائی و امنیتی مازندران مبارزه با فساد را اولویت اصلی خود اعلام کرده است..

.


بازنشر از : مهر

دستگیری

شورای شهر

نوشهر


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران