غلامرضا حسن پور اراک سپاه روح الله استان مرکزی فعالان اقتصا اراک - رئیس بسیج تجا

1401\06\16 18:19:07


دفاتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود

اراک - رئیس بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور گفت: دفاتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی با هدف بهبود معیشت مردم در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود.

غلامرضا حسن‌پور ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح پایگاه تخصصی بسیج تجار و فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: دفتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی با هدف فراهم کردن زمینه حضور حداکثری فعالان اقتصادی در کشور سوریه راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: حفظ منافع ملی کشور مهم‌ترین رسالت بسیج است و در این راستا بسیج تمام ظرفیت‌ها و توان خود در ابعاد گوناگون را به کار خواهد گرفت.

رئیس بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور با بیان اینکه بسیج تجار و فعالین اقتصادی حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده، بیان کرد: این مهم با هدف مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است، چرا که امروز امنیت اقتصادی کشور هدف اصلی دشمن و بدخواهان نظام و انقلاب است و باید از فعالان اقتصادی حمایت و دفاع کرد.

حسن‌پور گفت: یکی از برنامه‌هایی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب و نظام دنبال می‌کنند، از کار انداختن بخش خصوصی است که از داخل تهی کردن بخش خصوصی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: بسیج از بخش خصوصی امین و صالح به شدت حمایت می‌کند زیرا بر این باور است که بخش خصوصی بزرگراه تولید و تجارت و عامل رونق و شکوفایی اقتصاد است.

رئیس بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی را امری ضروری دانست و گفت: حضور تیم‌های فنی و مهندسی در سایر کشورها به منظور توسعه و گسترش تجارت از کارکردهای بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور است.

حسن‌پور تسهیل‌گری امور مربوط به حوزه تجارت و توجه به بخش بین‌لملل را مهم‌ترین کارکرد بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور عنوان و ادامه داد: در استان مرکزی باید به میزانی که به صنعت توجه می‌شود، به سایر مؤلفه‌های توسعه اقتصادی نیز عنایت داشت.

وی تاکید کرد: بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور به منظور کمک به تقویت صادرات و فعالیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم دفاتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی را در تمامی استان‌های کشور راه‌اندازی می‌کند.


بازنشر از : مهر

غلامرضا حسن پور

اراک

سپاه روح الله استان مرکزی

فعالان اقتصا

اراک - رئیس بسیج تجار و فعالین اقتصادی کشور گفت: دفاتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی با هدف بهبود معیشت مردم در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود.


پرده زبرا - پوستر دیواری