1401\11\01 19:51:21


ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان ٣٧ میلیون تن است

زنجان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.

مجید گلشنی‌منفرد اظهار کرد: در سطح استان ١٠٠ فقره معدن فلزی وجود دارد که این میزان ۲۲ درصد از معادن استان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، تصریح کرد: میانگین ذخیره قطعی برای هر معدن فلزی بالغ بر ۳۷۵ هزار تن برآورد شده است. گلشنی‌منفرد با اشاره به میزان استخراج اسمی این معادن، عنوان کرد: استخراج اسمی معادن فلزی استان بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: میانگین استخراج اسمی برای هر معدن فلزی حدود ۲۸ هزار تن است.

گلشنی‌منفرد در ادامه به وضعیت معادن استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در سطح استان ۴۵۳ فقره معدن وجود دارد که میانگین استخراج اسمی برای هر معدن بالغ بر ۲۹ هزار تن برآورد شده است.. .


بازنشر از : مهر

صنعت و معدن و تجارت زنجان

معادن

صنعت و معدن