1401\05\30 23:42:11


ساماندهی کودکان کار در دشتستان با راهکارهای عملیاتی دنبال می‌شود

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتستان گفت: ساماندهی کودکان کار در دشتستان با راهکارهای عملیاتی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بارگاهی عصر یکشنبه در نشست ساماندهی کودکان کار در شهرستان دشتستان اظهار داشت: طی روزهای اخیر شاهد اجرای موفقیت‌آمیز برنامه ساماندهی کودکان کار در سطح دشتستان هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتستان بیان کرد: برنامه ساماندهی کودکان کار نباید منحصر به اقدامات موقت و گذرا باشد و به صورت دائم و با همکاری نهادهای مختلف، باید این موضوع پیگیری و دنبال شود. وی اضافه کرد: هر آنچه باعث کاستی در خصوص ساماندهی کودکان کار می‌شود را شناسایی خواهیم کرد و باید تدابیر لازم در زمینه اشتغال زایی مناسب با توجه به قوانین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزشی و بهداشتی اندیشیده شود. بارگاهی در ادامه متولی و دبیر جلسه ساماندهی کودکان کار را بهزیستی دانست و از اعضا خواست همکاری و تعامل کامل و لازم را با بهزیستی داشته باشند.

جعفر کمالی رئیس بهزیستی دشتستان نیز سبک زندگی را یکی از عوامل بروز کودک کار خصوصاً در اتباع خارجه دانست و اظهار کرد: رسیدگی به کودکان کار از مطالبات اسلامی و انسانی است که همه دستگاه‌های اجرای باید به وظایف خود در این امر عمل کنند. در پایان این جلسه که ادارات مرتبط با موضوع و چند نفر از اساتید و نخبگان این حوزه حضور داشتند پیرامون ساماندهی کودکان کار، مباحث مختلف و تخصصی مطرح شد و تمام آسیب‌ها و مسائل و مشکلات به صورت جزئی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.. .


بازنشر از : مهر

بهزیستی

شهرستان دشتستان

دشتستان

فرمانداری دشتستان