شهادت مأمور نیروی انتظامی در ساوه سروان احمد کشوری از ماموران پر تلاش نیروی انتظامی شهرستان ساوه دقایقی قبل در بیمارستانی در تهران به فیض شهادت رسید.

1401\10\24 21:30:29


شهادت مأمور نیروی انتظامی در ساوه

سروان احمد کشوری از ماموران پر تلاش نیروی انتظامی شهرستان ساوه دقایقی قبل در بیمارستانی در تهران به فیض شهادت رسید.

سروان احمد کشوری از ماموران پر تلاش نیروی انتظامی شهرستان ساوه دقایقی قبل در بیمارستانی در تهران به فیض شهادت رسید.

شهادت مأمور نیروی انتظامی در ساوه

وی که چند روز قبل در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان در یکی از محورهای مواصلاتی ساوه به شدت مجروح و برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران عازم شده بود دقایقی قبل بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.


بازنشر از : منبع: فارس

سروان احمد کشوری از ماموران پر تلاش نیروی انتظامی شهرستان ساوه دقایقی قبل در بیمارستانی در تهران به فیض شهادت رسید.