1401\11\01 23:18:11


فعالیت ۲۱ واحد سردخانه محصولات کشاورزی در استان قزوین

قزوین- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی از فعالیت ۲۱ واحد سردخانه با ظرفیت ذخیره سازی بالغ بر ۱۲۲ هزارتن دراین استان خبر داد.

سید آبردات مصلایی اظهار کرد: از این تعداد واحد سردخانه ۱۲ واحد بالای صفر با ظرفیت نگهداری ۳۳هزارتن انواع میوه و سبزیجات، ۴ واحد زیر صفر با ظرفیت نگهداری ۲۳ هزارتن انواع گوشت و محصولات منجمد و ۵ واحد دو مداره با ظرفیت نگهداری ۶۵ هزارتن انواع میوه، سبزیجات، گوشت و سایر محصولات منجمد و غیر منجمد می باشد.

وی اضافه کرد: با فعالیت این واحدهای سردخانه زمینه اشتغال به طورمتوسط برای ۳۰۰ نفر در استان فراهم شده است. وی یاد آور شد: در حال حاضر مجوز ۸ واحد سردخانه به ظرفیت حدود ۱۱۰هزارتن نیز صادر شده که در مراحل مختلف اجرای پروژه می باشد که با بهره برداری از این واحد های جدید ظرفیت سرد خانه ای استان به حدود ۲۳۲ هزار تن در سال خواهد رسید. مصلایی، افزایش زمان ماندگاری میوه و سبزیجات، ایجاد تعادل در زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی و استفاده خارج از فصل از اینگونه محصولات را از مهمترین مزایای سردخانه ها ذکر کرد و افزود : بیشترین واحد سردخانه استان در شهرستان تاکستان است..

.


بازنشر از : مهر

سردخانه

قزوین

جهاد کشاورزی قزوین