لغو همه امتحانات روز یکشنبه مدارس استان مرکزی آموزش و پرورش استان مرکزی تعطیلی مدارس امتحانات نهایی اراک- اداره ک

1401\10\24 18:25:14


لغو همه امتحانات روز یکشنبه مدارس استان مرکزی

اراک- اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی از لغو همه امتحانات فردای مدارس این استان به دلیل برودت هوا خبر داد.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه تأمین پایدار انرژی و با توجه به غیر حضوری شدن مدارس استان مرکزی امتحانات همه مدارس استان فردا یک شنبه ۲۵ دی ماه لغو و با تصمیم مدیران مدارس، در زمان دیگری برگزار خواهد شد.


بازنشر از : مهر

آموزش و پرورش استان مرکزی

تعطیلی مدارس

امتحانات نهایی

اراک- اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی از لغو همه امتحانات فردای مدارس این استان به دلیل برودت هوا خبر داد.


قفسه فلزی - قفسه انبار