لوئیز فلیپه، مدافع رئال بتیس در انتقالی دائمی راهی الاتحاد عربستان می‌شود.

1402\06\16 21:48:21


لوئیز فلیپه به الاتحاد عربستان پیوست

لوئیز فلیپه، مدافع رئال بتیس در انتقالی دائمی راهی الاتحاد عربستان می‌شود.

الاتحاد عربستان با رئال بتیس برای انتقال لوئیز فلیپه به توافق کامل رسید.

مدارک کامل شده اند و این مدافع در روز چهارشنبه تست های پزشکی الاتحاد را پشت سر می گذارد.

رئال بتیس از این انتقال 25 میلیون یورو با احتساب پاداش کسب می کند. گفتنی است لوئیز فلیپه در تابستان 2022 به صورت رایگان از لاتزیو راهی رئال بتیس شد و هنوز 4 سال دیگر با وردی‌بلانکو قرارداد دارد.

. .


بازنشر از : منبع: طرفداری


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر