1402\05\23 23:35:20


محور اهواز - شوش در محدوده پل شاوور از فردا مسدود می‌شود

اهواز- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: محور اهواز به شوش در محدوده پل شاوور از فردا مسدود می‌شود.

محسن کجباف با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به شکستگی قسمتی از دال بتنی پل شاوور و لزوم انجام تعمیرات اضطراری روی این پل، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ مردادماه، یک خط عبوری از محور اهواز به شوش در محدوده پل شاوور مسدود می‌شود.

وی افزود: در صورت نیاز، جریان ترافیک از خط دوم محور و کنارگذر پل شاوور برقرار خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: بازگشایی مسیر پس از انجام تعمیرات اطلاع رسانی خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

مسدود شدن راهها

اهواز

شهرستان شوش

اداره کل حمل و نقل خوزستا