موضوع قطع درختان در زرند را پیگیری می‌کنیم قطع درختان زرند دادگستری کرمان زرند - سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زر

1401\09\30 19:23:22


موضوع قطع درختان در زرند را پیگیری می‌کنیم

زرند - سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند گفت: موضوع قطع درختان در اراضی ملی زرند را پیگیری می کنیم.

رضا یعقوبی گفت: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی اشخاصی که به واسطه سودجویی، منجر به نابودی چندین اصله درخت با ارزش و در معرض انقراض از گونه بنه شده اند، آغاز و به یقین مجازاتی عبرت آموز مشمول مجرمان خواهد شد.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های پی در پی، باعث افت سطح رشد و نمو گیاهان و درختان بیابانی شده است، بیان داشت: حفاظت از درختانی که سال‌ها با وجود خشکسالی و نامهربانی طبیعت همچنان پابرجا مانده اند وظیفه همگان می‌باشد و قطع و بریدن آنها اقدامی گذشت ناپذیر است.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند افزود: قربانی اصلی دستبردهای انسانی به منابع طبیعی و محیط زیست، خود انسان است که عواقب آن را در بروز سیلاب‌ها و ریزگردها می‌بینیم.


بازنشر از : مهر

قطع درختان

زرند

دادگستری کرمان

زرند - سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند گفت: موضوع قطع درختان در اراضی ملی زرند را پیگیری می کنیم.


تعمیر پکیج دیواری