اربعین حسینی ساوه نمایش آیینی کاظمین ساوه - نمایش عاشورای

1401\06\23 18:19:13


نمایش عاشورایی «اشک خدا» در کاظمین به روی صحنه رفت

ساوه - نمایش عاشورایی «اشک خدا» کاری از گروه نمایش آیینی «ریشه در بیشه» شهرستان ساوه در کشور عراق و شهر کاظمین به روی صحنه رفت.

نمایش عاشورایی «اشک خدا» کاری از گروه نمایش آئینی «ریشه در بیشه» شهرستان ساوه به مناسبت اربعین حسینی در کشور عراق و شهر کاظمین به روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی در مسجد جامع براثا شهر کاظمین توسط هنرمندان گروه نمایش آئینی «ریشه در بیشه» به اجرا درآمد.

موضوع این کار نمایشی حوادث روز عاشورا و شهادت حضرت علی اکبر (ع) و شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)، حضرت عباس (ع) و شهادت امام حسین (ع) است.

گفتنی است گروه ۵۵ نفره از بازیگران و عوامل نمایش عاشورایی «اشک خدا» در ایام اربعین حسینی در موکب سید الشهدا (ع) شهر کاظمین حضور دارند و در طول ایام اربعین به اجرای نمایش می‌پردازند.


بازنشر از : مهر

اربعین حسینی

ساوه

نمایش آیینی

کاظمین

ساوه - نمایش عاشورایی «اشک خدا» کاری از گروه نمایش آیینی «ریشه در بیشه» شهرستان ساوه در کشور عراق و شهر کاظمین به روی صحنه رفت.


پرده زبرا - پوستر دیواری