string(4) "1401"

1401\09\23 20:14:06


هوای ۳ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

اهواز- توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، هوای سه شهر استان «ناسالم» گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفی هوای شهر ماهشهر در روز جاری ۱۵۸ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است. بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. همچنین این میزان در شهرهای سوسنگرد ۱۱۴ AQI و هندیجان ۱۰۸ AQI گزارش شده که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است. بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     آلودگی هوا     مرکز پایش آلودگی هوا     سلامت خوزستان