1401\06\23 23:58:15


پروژه کمربندی شمالی زنجان عامل زیرساخت رشد متوازن شهری

زنجان-فرماندار زنجان گفت: اجرایی شدن پروژه اقدام ملی مسکن در بخش غربی زنجان و کمربندی شمالی، خواهد توانست به بخشی از سیاست های مدیریت کلان در زمینه توسعه متوازن شهری جامه عمل بپوشاند.

پرویز خالقی درخصوص رویکرد کلان دولت سیزدهم در راستای توسعه متوازن شهر زنجان خاطر نشان کرد: اجرایی شدن پروژه هایی نظیر اقدام ملی مسکن در بخش غربی زنجان و کمربندی شمالی، خواهد توانست به بخشی از سیاستهای مدیریت کلان در زمینه توسعه متوازن در جهات مختلف شهری جامه عمل بپوشاند.

فرماندار زنجان اقداماتی همانند بازآفرینی شهری، توانمندسازی مناطق کم برخوردار و سکونتگاههای غیر رسمی و نیز برقراری عدالت در نقاط مختلف شهری زنجان را نیز از دیگر رویکردها و سیاستهای مدیریت کلان در این شهرستان خوانده که در راستای سیاست توسعه متوازن زنجان به منصه ظهور خواهند رسید. خالقی همچنین با اشاره به اینکه برقراری عدالت در نقاط مختلف شهری، باعث بالا رفتن اقبال مردم نسبت به سکونت در آن مناطق خواهد گردید، نوع نگرش مقام عالی استان را در این زمینه بسیار مثبت دانسته و تلاشهای متولیان امر اعم از راه و شهرسازی را نیز تابع تاکیدات مستمر استاندار زنجان خواند. فرماندار زنجان به موفقیت های چشمگیر استان و شهرستان زنجان در زمینه تحقق اهداف کلان پروژه اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این دستاورد همچنین بایستی در راستای جابجایی سکونتگاههای غیر رسمی در برخی از نقاط شهر زنجان و ارتقای سطح عدالت اجتماعی بکارگیری شود..

.


بازنشر از : مهر

فرمانداری زنجان

مسکن

پرویز خالقی