1401\05\30 22:02:17


پیرامون صادرات تنها معطوف بر اروپا نباشیم. مانع زدایی از صادرات

بیرجند- دبیر مجمع جهانی بازرگانان مسلمان با اشاره به اینکه برای صادرات باید بر روی کشورهای هدفی چون آفریقا و آسیای میانه تمرکز کنیم، گفت: پیرامون صادرات کالا تنها معطوف بر اروپا نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسبی عصر یکشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مجمع جهانی بازرگانان مسلمان با پیشنهاد ستاد کل شکل گرفته است.

دبیر مجمع جهانی بازرگانان مسلمان بیان کرد: مجمع جهانی بازرگانان مسلمان به پشتوانه حوزه بین‌الملل بسیج شکل گرفته و توافقاتی مبنی بر تسهیل گری صادرات کالا نیز داریم. طهماسبی با اشاره به اینکه برای صادرات باید بر روی کشورهای هدفی چون آفریقا و آسیای میانه تمرکز کنیم، گفت: پیرامون صادرات کالا تنها معطوف بر اروپا نباشیم. وی گفت: اروپا نیز اگر دچار مشکلاتی به ویژه در حوزه انرژی شود دوباره به سمت تبادلات تجاری با ایران برمی‌گردد.

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است.
# لاله زار - # لاله‌زار - # برق ساختمان

معاون اجرایی و دبیر بین‌الملل قرارگاه اقتصادی معین اظهار کرد: اگر در تبادلات تجاری به سمت مسلمانان و کشورهای اسلامی برویم به واسط ارادت آنان به ایران به موفقیت‌های خوبی خواهیم رسید. طهماسبی با اشاره به اینکه کشورهای هدف ما عراق، لبنان، سوریه و یمن و آسیای میانه و … هستند، ادامه‌داد: با تشکیل دولت جهادی، مدیران در مرکز به دنبال کار برای ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی هستند. وی اظهار کرد: در مورد تجارت با افغانستان ما سه میلیارد دلار کالا صادر می‌کنیم ولی برگشت تعهد ارزی کار را سخت کرده است.

دبیر مجمع جهانی بازرگانان مسلمان با اشاره به اینکه در ۴۰ کشور نمایندگی رسمی داریم، بیان کرد: از این ظرفیت می‌توانیم برای گره گشایی در امر صادرات کالا و کمک به بازرگانان استفاده کنیم. طهماسبی با تأکید بر اینکه ما منبع درآمدی از هیچ شرکتی نخواهیم داشت و تنها تسهیل گر هستیم، گفت: قرارگاه اقتصادی معین نیز به دنبال مانع زدایی برای صادرات و کمک به صادر کنندگان است. وی گفت: در حوزه بازارچه‌های مرزی نیز بنا بر ورود و ایجاد نمایندگی در این بازارچه‌ها داریم..

.


بازنشر از : مهر

طهماسبی

صادرات و واردات

بیرجند