1402\05\23 20:21:17


پیش بینی تولید ۲۲۷ هزار تن ذرت علوفه‌ای در گلستان

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از پیش بینی تولید ۲۲۷ هزار تن ذرت علوفه‌ای در گلستان خبر داد.

محمد برزعلی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۲۲۷ هزار تن ذرت علوفه‌ای در گلستان تولید شود.

وی افزود: با این میزان تولید علاوه بر تأمین نیاز دامداران استان می‌توانیم به استان‌های دیگر هم ذرت علوفه‌ای صادر کنیم. به گفته کارشناسان مصرف آب در هر هکتار سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای حدود هفت هزار و ۵۰۰ متر مکعب یعنی نصف مصرف آب برای شالی است، بر این اساس کشت ذرت علوفه‌ای جایگزین مناسبی برای شالی محسوب می‌شود و در هر هکتار حدود ۸۰ میلیون تومان برای کشاورز در آمد دارد. جهاد کشاورزی استان نیز از کشاورزانی که ذرت علوفه‌ای کشت می‌کنند حمایت می‌کند که این حمایت‌ها شامل تأمین بذر و کودهای ریز مغذی است..

.


بازنشر از : مهر

گلستان

علوفه

ذرت